مامانست یه مجموعه راهکار برای همه مامانهای به روزه که مشتاقن زندگی ساده تر و با معنا تری داشته باشن.

شامل آکادمی مامانست، یه محیط آموزش و رشد دایمی ، در کنار آشیانه مامانست،یه اجتماع از مامانهای همفکر، به همراه اپلیکیشن مامانست ،که به زودی منتشر خواهد شد…

ماموریت ما اینه که به مادرها کمک کنیم بهترین نسخه خودشون باشن.

ما اینجا هستیم تا با هم فیلمنامه مادریمون رو دوباره بنویسیم و فرهنگ مادری رو بازآفرینی کنیم. پس با ما همراه باشید…

"هیچ تاثیری قدرتمندتر از تاثیر مادر نیست"

به زودی

اپلیکیشن مامانست

مانده تا راه اندازی پادکست مامانست

روز
ساعت
دقیقه

عضویت در پادکست مامانست

Google_Podcasts_Logo
Google Podcast
apple podcast-MamaNest
Apple Podcast
Spotify-Logo
Spotify
castbox logo
Castbox

آکادمی مامانست

powered by Sounder

آشیانه مامانست